آغاز عملیات تعریض خیابان پل چوبی
۰۲ آبان ۱۳۹۷

آغاز عملیات تعریض خیابان پل چوبی

شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان برای مالکانی که نسبت به عقب نشینی ملک خود (جهت تعریض معابر اصلی و فرعی) همکاری نمایند تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است.