آماده سازی میدان سرلشکر فلاحی به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا
۲۹ آذر ۱۳۹۷

آماده سازی میدان سرلشکر فلاحی به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا