اجرای بتن درجا و قالب بندی نهر
اجرای بتن درجا و قالب بندی نهر توسط مشارکت مردمی ۰۷ دی ۱۴۰۱

اجرای بتن درجا و قالب بندی نهر توسط مشارکت مردمی

اجرای بتن درجا و قالب بندی نهر توسط واحد امانی شهرداری و مشارکت مردمی انجام شد