احداث نهر و پل بتنی در جاده فرعی جنب اداره محیط زیست به بلوار شهید محبی
احداث نهر و پل بتنی در جاده فرعی جنب اداره محیط زیست به بلوار شهید محبی ۱۳ آذر ۱۴۰۱

احداث نهر و پل بتنی در جاده فرعی جنب اداره محیط زیست به بلوار شهید محبی

از اهداف احداث این کانال علاوه بر ساماندهی معبر، کنترل و هدایت آبهای سطحی در این محدوده است که همواره در درخواستهای شهروندان محترم ساکن در این محله مورد توجه قرار می گرفت .