احداث نهر کانیو در محله حسنجون
احداث نهر کانیو در محله حسنجون ۲۶ آبان ۱۴۰۱

احداث نهر کانیو در محله حسنجون

احداث نهر کانیو و مراحل پایانی آسفالت کوچه شهید خشایار غفاری و کوچه کتابخانه شاه البرز محله حسنجون و سید آباد با همت شهرداری طالقان انجام شد