احداث کتابخانه و پارک شهر در دستور کار مدیریت شهری طالقان
۲۸ تیر ۱۳۹۸

احداث کتابخانه و پارک شهر در دستور کار مدیریت شهری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حامد صادقیان با بیان اینکه تلاش شورای شهر پنجم و شهرداری طالقان ارائه خدمات مناسب به شهروندان است گفت: در این راستا تمام ظرفیت های قانونی به کار گرفته شده است. وی افزود: متاسفانه شهرداری طالقان درآمد قابل توجه و اثرگذاری از محل مالیات بر ارزش افزوده ندارد وباید […]