احیا قلادوش به عنوان مرکز گردشگری
۱۸ مهر ۱۳۹۷

ایجاد بازارچه دائمی صنایع دستی و هنرهای سنتی در طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، حمیرا مقیمی با اشاره به اینکه احداث بازارچه خود اشتغالی، صنایع دستی و هنرهای سنتی طالقان توسط شهرداری طالقان در دست اجرا است، گفت: این بازارچه جهت عرضه محصولات صنایع دستی، محصولات کشاورزی و هنر های سنتی زنان سرپرست خانوار شهرستان طالقان اختصاص یافته است. حمیرا مقیمی عضو شورای […]