اطلاعیه دیدار مردمی و بازدید از معابر محله گلینک
۱۸ آبان ۱۴۰۰

اطلاعیه دیدار مردمی و بازدید از معابر محله گلینک

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر لطفی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر طالقان جهت دیدار مردمی و بازدید از معابر محله گلینک روز پنجشنبه مورخه ۲۰ آبــان ۱۴۰۰ راس ساعت ۳۰ :۱۵  عصر الی ۳۰ :۱۷ جهت (بازدید از معابر) و بعد از ساعت ۳۰/ ۱۷ پس از اقامه نماز مغرب و عشاء […]