اطلاعیه عملیات سراسری ضدعفونی و گندزدایی معابر اصلی شهر
۲۱ تیر ۱۳۹۹

اطلاعیه عملیات سراسری ضدعفونی و گندزدایی معابر اصلی شهر

 لذا از شهروندان عزیز و کسبه محترم  تقاضا مندیم در ساعت مذکور نسبت به جابجایی ماشین های شخصی اقدام نموده و از حضور در پیاده روها و خیابان ها جدا خودداری فرمایند