انتصاب در شهرداری طالقان
سرپرست دفتر امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری طالقان منصوب گردید ۰۲ آذر ۱۴۰۱
انتصاب در شهرداری طالقان

سرپرست دفتر امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری طالقان منصوب گردید

با پیشنهاد دکتر لطفی شهردار طالقان و طی حکمی از سوی جناب آقای محمد رضا غلامی مدیر کل دفتر مدیریت، بازرسی و امور حقوقی استانداری البرز ، مهندس سجاد سلیمانی از کارکنان شهرداری طالقان به سمت سرپرست دفتر امور ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری طالقان منصوب گردید. در مراسم معارفه مسئول بازرسی […]