اهدای بسته های کمک آموزشی
اهدای بسته های کمک آموزشی ۲۶ آبان ۱۴۰۱

اهدای بسته های کمک آموزشی

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طالقان، شعیب فرامرزی رئیس شورای اسلامی شهر به اتفاق سایر اعضای شورا ضمن بازدید از مدرسه محله گلینک بسته های آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت این مدرسه اهدا کردند