بازدید آقایان نصرتی و کوشش تبار و ارتقایی از شهرستان طالقان
۲۶ آذر ۱۳۹۷

بازدید آقایان نصرتی و کوشش تبار و ارتقایی از شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، دکتر نصرتی جانشین رئیس سازمان و معاون منابع، پشتیبانی و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و جناب  آقای دکتر کوشش تبار مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان و آقای مهندس ارتقایی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز جهت بازدید از پروژه های پیشنهادی و ناتمام در […]