بازدید از روند بار برداری رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان
بازدید از روند بار برداری رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

بازدید از روند بار برداری رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، بار برداری از رانش زمین در بلوار امام خمینی(ره) با پشتیبانی فرمانداری، توسط شهرداری و همکاری راهداری و پیمانکاران در حال اجرا است.