بازدید از غرفه های بازارچه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار شهرستان طالقان
۲۴ خرداد ۱۳۹۹

بازدید از غرفه های بازارچه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید که در روز جهانی صنایع دستی صورت پذیرفت، مهندس قاسمپور ضمن تبریک روز جهانی صنایع دستی، بر لزوم حمایت و پشتیبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر از بانوان شاغل در بازارچه زنان سرپرست خانوار تاکید نمود و گفت: حفظ و تقویت صنایع دستی و تجلی آن […]