بازدید از معابر و نیازهای عمرانی محله حسنجون و سیدآباد
۲۳ مهر ۱۴۰۰

بازدید از معابر و نیازهای عمرانی محله حسنجون و سیدآباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این بازدید تعدادی از اهالی و روحانی محله حسنجون و سید آباد در دیداری چهره به چهره با شهردار، اعضای شورای شهر و سایر مدیران شهری، مشکلات و نیازهای عمرانی این محله را بازگو و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه کردند . در حاشیه این بازدید شهردار […]