بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان البرز از محل رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان البرز از محل رانش زمین در بلوار ورودی شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، مدیرکل مدیریت بحران و مهندس سلمانی مشاور معاون عمرانی استانداری البرز به اتفاق فرماندار، شهردار، رئیس دادگستری، معاون فرماندار و بخشدار مرکزی طالقان از محل رانش زمین در حاشیه بلوار ورودی شهر طالقان که در حال حاضر موجب مسدود شدن باند وردی بلوار شده بازدید کردند. در این بازدید […]