بازشگایی معابر
یکی از معابر محله حسنجون و سیدآباد بازگشایی شد ۱۷ آبان ۱۴۰۲
پلیس ساختمان

یکی از معابر محله حسنجون و سیدآباد بازگشایی شد

با تلاش نیروهای پلیس ساختمان یکی از معابر محله حسنجون و سیدآباد بازگشایی شد بازگشایی و توسعه معابر نقش مهمی در ارائه خدمات شهری و احترام به حقوق سایر شهروندان محسوب می شود شهروند گرانقدر: با رعایت قانونی ساخت و ساز و عقب نشینی به موقع در عمران و آبادی محله خود سهیم بوده و […]