بازگشایی ضلع جنوبی بلوار امام خمینی(ره)
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

بازگشایی ضلع جنوبی بلوار امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، با تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم شهرداری و اعضای محترم  شورای اسلامی  شهر طالقان و همه عزیزانی که در این راه شهرداری را کمک و حمایت نمودند و با توجه به دستور استاندار معزز بخش اصلی رانش ضلع جنوبی بلوار امام خمینی(ره) باربرداری و بازگشایی شد.