برگزاری جلسه اجرایی شورای نامگذاری معابر
۰۵ دی ۱۳۹۸

برگزاری جلسه اجرایی شورای نامگذاری معابر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه مهندس قاسمپور ابراز داشت: با توجه به تصویب کمیسیون نامگذاری شورای اسلامی شهر نسبت به نامگذاری سه محله خسبان، گلینک و شهرک و همچنین جلسه ای که در خدمت نمایندگان محترم اداره پست استان البرز برگزار شد و با نظر به تصویب لایحه ارایه شده شهرداری […]