برگزاری جلسه انجمن فرهنگی اجتماعی شهر طالقان
۰۴ آبان ۱۳۹۸

برگزاری جلسه انجمن فرهنگی اجتماعی شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، این جلسه با حضور رئیس، اعضای شورا و اعضای این انجمن با مروری بر عناوین جلسه پیشین شروع و در ادامه بر لزوم شناسایی آداب، سنن و فرهنگ طالقان برای نسل امروز و پاسداشت از مشاهیر پیشین و کنونی طالقان تاکید داشتند و برای پیشبرد این اهداف نظرات و […]