برگزاری جلسه رسیدگی به وضعیت آب شرب محله خسبان
۰۸ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه رسیدگی به وضعیت آب شرب محله خسبان