برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان طالقان
۱۹ فروردین ۱۳۹۸

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان طالقان

فرماندار طالقان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان طالقان میزان خسارات وارده بر شهرستان طالقان را تشریح کرد. رانش زمین و جاری شدن سیل در اثر بارندگی های اخیر در شهرستان طالقان 337 میلیارد خسارت بر جای گذاشت. مهندس صادقلو فرماندار طالقان گفت: جاری شدن سیل و رانش زمین در چند روز گذشته خسارات […]