برگزاری جلسه عمومی اعضای شورای شهر طالقان
۲۲ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه عمومی اعضای شورای شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه عمومی اعضای شورای شهر  با حضور شهروندان، پیرامون حل مسائل و مشکلات آنان برگزار شد. در این جلسه  ضمن بیان نقطه نظرات به بررسی  پیشهادات و ارائه راهکارهای لازم پرداختند.