برگزاری جلسه نامگذاری معابر محله حسنجون و سید آباد
۰۲ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری جلسه نامگذاری معابر محله حسنجون و سید آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه نامگذاری معابر با تاکید بر حفظ ارزشهای اسلامی، اسامی شهدا، اسامی بومی محلی و قدیمی و نام شخصیتهای ارزنده محله، مقرر گردید نمایندگان و افراد صاحبنظر با مشارکت اهالی محله، طی یک ماه لیست پیشنهادی را جهت […]