برگزاری جلسه پیگیری نامگذاری معابر و میادین شهر طالقان
۱۲ خرداد ۱۳۹۹

برگزاری جلسه پیگیری نامگذاری معابر و میادین شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه جناب آقای دانش کهن معاون فرهنگی مدیر کل بنیاد شهید استان البرز بهمراه  روسای ادارات فرهنگی بنیاد شهید استان البرز و ریاست بنیاد شهید طالقان با حضور در دفتر شهردار طالقان در خصوص نامگذاری معابر و میادین و تابلوهای تبلیغاتی با محتواهای پیام و تصاویر شهدا […]