برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان
۱۸ مهر ۱۳۹۸

برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه فرماندار طالقان ضمن تشکر از مدیران اداراتی که با ستاد اربعین همکاری داشته اند  توضیحاتی در خصوص اعتبارات شهرستان ارائه نمود . وی بزرگترین دغدغه ی شهرستان را مشکل راهها دانست. در ادامه این جلسه مهندس قاسمپور شهردار طالقان ابراز داشت: از استاندار محترم البرز و […]