برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب رئیس شورای اسلامی
۱۵ مرداد ۱۴۰۰

برگزاری مراسم تحلیف و انتخاب رئیس شورای اسلامی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، صبح امروز ۱۴۰۰/۵/۱۴ مراسم تحلیف شورای ششم شهر طالقان با حضور حسینی نسب فرماندار، آقابراری معاون فرماندار و اعضای شورای دروره پنجم بر گزار و سکان شورایی شهر طالقان به شورای اسلامی دوره ششم سپرده شد. در این جلسه ضمن تقدیر از شورای دوره پنجم که تلاش بی وقفه […]