برگزاری نخستین نشست تشریحی رییس اداره منابع طبیعی، شورای اسلامی شهر و نمایندگان برخی از محلات شهر
۰۳ آذر ۱۳۹۷

برگزاری نخستین نشست تشریحی رییس اداره منابع طبیعی، شورای اسلامی شهر و نمایندگان برخی از محلات شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان پیرو برگزاری جلسه مربوط توانمند سازی جوامع محلی در طرح جامع حوزه آبخیزداری طالقان، به دعوت شورای اسلامی شهر طالقان، نخستین نشست تشریحی به هدف شناسایی و تبیین دقیق تر ابعاد مختلف همکاری و هم افزایی دستگاه های ذیربط و مردم با حضور مهندس شایگان […]