برگزیدگان پرسش مهر
۱۵ آبان ۱۳۹۸

برگزیدگان پرسش مهر

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، کمسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و شهرداری طالقان ضمن تشکر ازحضور کلیه عزیزانی که در مسابقه پرسش مهر با موضوعات “بهترین خاطره اول مهر دوران تحصیلی ‘ویژه دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه اول و اگر من شهردار بودم…  ویژه دانش‌آموزان متوسطه دوم”  شرکت نموده اند به برندگان مسابقه،  جوایز ارزنده […]