بزرگداشت نهضت جنگل
بزرگداشت نهضت جنگل در طالقان برگزار شد ۰۴ خرداد ۱۴۰۲
بزرگداشت نهضت جنگل

بزرگداشت نهضت جنگل در طالقان برگزار شد

یکصد و چهارمین سالروز شهادت دکتر حشمت طالقانی در زادگاه پدری این طبیب مجاهد برگزار گردید