بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها
۲۷ خرداد ۱۳۹۹

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها

بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها با هر گونه مزاحمت در شهر در خصوص موضوعات بهداشتی (دفع غیر بهداشتی فاضلاب، اصطبل واقع در محدوده مسکونی، بناهای مخروبه قدیمی) و هرگونه مزاحمت ملکی و… بدینگونه عمل می نماید: طبق شکایت مطروحه از طرف شخص حقیقی یا مزاحمتی که مدعی العموم محسوب گردد شهرداری موظف به پیگیری […]