تجلیل از پرستاران و پزشکان شهرستان طالقان
تجلیل از پرستاران و پزشکان شهرستان طالقان ۰۹ بهمن ۱۴۰۱

تجلیل از پرستاران و پزشکان شهرستان طالقان

حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر در شبکه بهداشت و درمان در راستای تجلیل از پرستاران و پزشکان شهرستان طالقان