تعطیلی کلیه عملیات های ساختمانی در شهر طالقان
۱۱ فروردین ۱۳۹۹

تعطیلی کلیه عملیات های ساختمانی در شهر طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، برای جلوگیری از تجمع کارگران ساختمانی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامتی شاغلین این عرصه ، فعالیت های ساختمانی در شهر طالقان تا اطلاع ثانوی تعطیل شد و نظارت بر اجرای آن بر عهده واحد گشت ساختمانی شهرداری طالقان می باشد.