تلاش اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در به ثمر نشستن طرح تفصیلی
۲۵ مهر ۱۴۰۰

تلاش اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار در به ثمر نشستن طرح تفصیلی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در ادامه و پیرو جلسات قبل در خصوص اصلاح و بازنگری طرح تفصیلی شهر طالقان ساعتها بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد ظرف هفته های آینده اصلاح بخشهایی در طرح، توسط مشاور ایجاد شود و در جلسه فوق العاده ای مطرح و برای تایید […]