تهیه و آماده سازی تابلوهای ممنوعیت ریختن زباله و نخاله های ساختمانی
۱۴ آذر ۱۳۹۷

تهیه و آماده سازی تابلوهای ممنوعیت ریختن زباله و نخاله های ساختمانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، طبق ماده 16 قانون مديريت پسماند، تخليه و ريختن هرگونه زباله ونخاله های ساختمانی از سوی متخلفان در حاشيه ، نزديک شهرها و در مناطق مشخص نشده شهرداری تخلف بحساب می آید و با متخلفان برخورد قضايی می شود. شهرداری طالقان جهت حفظ محیط زیست و زیبا سازی محیطی […]