توافقنامه صورت گرفته شماره ۱۵۱۱۳ فی مابین شورای اسلامی شهر و مالک محترم آقای سید عباس میرحسینی
۱۷ شهریور ۱۴۰۰

همراهی شهروند با شهرداری طالقان

طی جلسه مورخه ۱۴/ ۱۰ / ۹۹ و توافقنامه صورت گرفته شماره ۱۵۱۱۳ فی مابین شورای اسلامی شهر و مالک محترم آقای سید عباس میرحسینی ( فرزند زین العابدین ) مقرر گردید در راستای تعریض، بهسازی و ساماندهی معابر شهر طالقان، مالک محترم در کوچه شهید میر حسینی محله گلینک به مساحت ۱۳۸/۶۰ متر مربع […]