تودیع و معارفه سرپرست حراست شهرداری طالقان
تودیع و معارفه سرپرست حراست شهرداری طالقان ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
تودیع و معارفه در شهرداری طالقان

تودیع و معارفه سرپرست حراست شهرداری طالقان

با حضور جناب آقای ربیعی نماینده اداره کل حراست استانداری البرز مراسم تودیع و معارفه سرپرست حراست شهرداری طالقان در دفتر شهردار برگزار شد