تولید و تکثیر نشاء گیاهان و گلهای فصلی
۰۴ آذر ۱۴۰۰

تولید و تکثیر نشاء گیاهان و گلهای فصلی

گل­ها و گیاهان به­ دلیل زیبایی و تنوع رنگ نقش موثری در حس زیباشناسی و بصری انسان دارند و گیاهان با شکل، رنگ،‌ عطر و اندازه­ های مختلف، نقش موثری در آرایش، زیباسازی و طراوت و نشاط محیط های شهری را بر عهده دارند. در همین راستا آماده سازی بستر خاک که حاوی مواد معدنی […]