جدول گذاری ورودی محله گلینک
جدول گذاری و ساماندهی بلوار در ورودی محله گلینک ۱۰ آبان ۱۴۰۱

جدول گذاری و ساماندهی بلوار در ورودی محله گلینک

تداوم عملیات جدول گذاری و ساماندهی بلوار حد فاصل میدان دکتر حشمت و ورودی محله گلینک و حفاری حاشیه ضلع جنوبی این میدان جهت اجرای جدول گذاری و احداث نهر توسط نیروهای واحد عمران و امانی شهرداری طالقان در حال انجام می باشد