جشنواره داستان کوتاه و سفرنامه نویسی
جشنواره داستان کوتاه و سفرنامه نویسی  «نوروز در طالقان» ۰۴ فروردین ۱۴۰۱
‍ ھمزمان با نوروز ۱۴۰۱

جشنواره داستان کوتاه و سفرنامه نویسی «نوروز در طالقان»

به گزارش روابط عمومی شھرداری و شورای اسلامی شھر طالقان، کمیسیون فرھنگی اجتماعی شورای اسلامی شھر طالقان درنظر دارد اولین دوره جشنواره داستان کوتاه و سفرنامه نویسی «نوروز در طالقان » را ھمزمان با نوروز 1401 برگزار کند.    بر اساس این گزارش؛ شرایط شرکت در این جشنواره به شرح زیر است:  1 -ھر نویسنده […]