جشنواره ساخت آدم برفی در طالقان برگزار شد
جشنواره ساخت آدم برفی در طالقان برگزار شد ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

جشنواره ساخت آدم برفی در طالقان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، زمانی که مردم جامعه ای از نشاط اجتماعی برخوردار باشند، وفاق، همبستگی، تعلق اجتماعی، تعاملات اجتماعی مطلوب، رضایت از زندگی و همچنین سلامت روانی و اجتماعی افراد افزایش پیدا کرده و طبیعی است که به موازات آن آسیبهای اجتماعی نیز کاهش می یابد و انگیزه برای کار و تلاش […]