جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبریز طالقان
۰۹ اسفند ۱۳۹۷

جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبریز طالقان

جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه آبریز طالقان به ریاست مهندس صادقلو فرماندار و با حضورمعاون فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولین ادارات ذیربط و مشاور طرح تحقیقاتی و ساماندهی حوزه کالبدی – فضایی حوزه آبریز برگزارشد. فرماندار طالقان در این جلسه با بیان اینکه طالقان ویژگی های خاص جغرافیایی و توپوگرافی در سالهای […]