جلسه خدمات شهر شهرداری طالقان
۰۵ خرداد ۱۳۹۸

برگزاری اولین جلسه خدمات شهر شهرداری طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه شهردار طالقان ضمن  آرزوی قبولی طاعات و عبادات در شبهای پر فضیلت قدر، اظهار داشت: پیرو مصوبات جلسه قبلی و تاکید بر روند اجرایی اقدامات صورت گرفته و پیش رو در اهمیت موضوع تعطیلات آتی ضروریست دقت و سرعت بیشتری در ارائه هر چه بهتر خدمات […]