جلسه ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان طالقان
۰۳ آذر ۱۳۹۸

جلسه ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه اعضا حاضر در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهرستان طالقان به تبادل نظر پرداختند. مهندس قاسمپور در جلسه ساخت و ساز غیر مجاز ضمن تشریح عوامل ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان اظهار داشت: عامل مهمی که ساخت و ساز غیر مجاز […]