جلسه ستاد بازآفرینی شهری
۲۶ شهریور ۱۳۹۸

جلسه ستاد بازآفرینی شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه فرماندار طالقان ضمن خوش آمد گویی به اعضای حاضر در جلسه در خصوص بازآفرینی بافتهای فرسوده، بازسازی آنها و جابجایی تیرهای برق حوزه شهری مطالبی بیان نمود و سپس نظرات دستگاه های مختلف را در این زمینه خواستار شد. در ادامه مهندس قاسمپور شهردار طالقان توضیحاتی […]