جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان طالقان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان طالقان با حضور مهندس جهانی فرماندار، مهندس قاسمپور شهردار، مهندس شعیب فرامرزی ریاست شورای اسلامی شهر، مسئول راهور و سایر مدیران ادارات ذیربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه پس از پی گیری مصوبات جلسه قبل ، اقدامات صورت گرفته توسط […]