جلسه شورای هماهنگی ۹ دی
۲۵ آذر ۱۳۹۸

جلسه شورای هماهنگی ۹ دی

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه برنامه ریزی و هماهنگی های  لازم جهت برگزاری مراسم ۹ دی (روز بصیرت و میثاق با ولایت) صورت پذیرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید. مهندس گودرزی معاون شهردار در ادامه این جلسه از آمادگی کامل شهرداری در برگزاری  مراسم ۹ دی خبر داد و گفت: شهرداری […]