جلسه هم اندیشی بانوان عضو شورای شهر استان البرز
۲۰ مهر ۱۳۹۸

جلسه هم اندیشی بانوان عضو شورای شهر استان البرز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در این جلسه در خصوص بررسی مسائل حوزه زنان و حمایت از زنان سرپرست خانوار و زنان کارافرین به بحث و گفتگو پرداخته شد.