جلسه ویژه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان طالقان
۰۸ اسفند ۱۳۹۸

جلسه ویژه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در شهرستان طالقان

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اعضای حاضر در این جلسه ضمن بررسی ابعاد مختلف خطرات احتمالی شیوع کرونا در شهرستان، بر راهکارهای موثر و مفید جهت پیشگیری این بیماری تاکید نموده و تصمیماتی اتخاذ کردند. در این جلسه شهردار طالقان در خصوص خطر شیوع  ویروس کرونا اظهار داشت: شهرداری طالقان اقدامات پیشگیرانه و ضروری […]