حفظ و نگهداری فضای سبز
نگه داشت فضای سبز شهری با وجین، پاکسازی و آبیاری با تانکر آب جهت حفظ و  توسعه فضای سبز و منظر شهری ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
فضای سبز

نگه داشت فضای سبز شهری با وجین، پاکسازی و آبیاری با تانکر آب جهت حفظ و توسعه فضای سبز و منظر شهری

نگه داشت فضای سبز شهری با وجین، پاکسازی و آبیاری با تانکر آب جهت حفظ و توسعه فضای سبز و منظر شهری

حفظ و نگهداری فضای سبز ۲۶ آبان ۱۴۰۰

حفظ و نگهداری فضای سبز

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، اجرای عملیات “به زراعی و کود دهی  درختان” با هدف تنظیم و تقویت کمی و کیفی بافت خاک و افزایش بهره وری، حاصلخیزی و بهبود ارتقا کیفیت توسط واحد فضای سبز در رفیوژ بلوارها، میادین و پارکهای سطح شهر در حال انجام است. خدمت رسانی جهت حفظ و نگهداری […]

۰۵ خرداد ۱۳۹۹

حفظ و نگهداری فضای سبز